COVID-19 ENNETAMISE MEETMED

HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;

*kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;

*siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

*desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

*sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

*personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

*tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;

*haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

*haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

*osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.